Olav Stake

Advokat

Epost: os@tsadvokat.no
Mobil: 915 14 323

Advokat Olav Stake er født i 1953. Han har tidligere erfaring fra offentlig forvaltning , politiet og det private næringsliv, foruten at han har praksis som dommerfullmektig. Han har drevet advokatpraksis i Tønsberg siden 1988.

Advokat Olav Stake arbeider med de fleste sakstyper for private personer og for næringsliv i lokalmiljøet. Han har de senere år særlig arbeidet med erstatningsrett, dvs. erstatning etter trafikkulykker, yrkesskader, pasientskader og annen personskade mot forsikringsselskaper, Norsk Pasientskadeerstatning, Kontoret for voldsoffererstatning, Forsvaret og skadevoldere generelt. Han har i slike saker en landsdekkende portefølje.

CV

Utdanning:

  • 1979  Cand. Jur, Universitetet i Oslo

Praksis:

  • 1980 – 1983  Saksbehandler, Justisdepartementet
  • 1981 – 1982  Politifullmektig, Oslo politikammer
  • 1982 – 1983  Dommerfullmektig, Horten tingrett
  • 1983 – 1987  Politifullmektig, Tønsberg politikammer
  • 1987 – 1988  Daglig leder/advokat, Inkassoconsult AS
  • 1988 –  Advokatvirksomhet, Tønsberg
Thomassen Skagen Advokatfellesskap, Møllegaten 9, 3126 Tønsberg – Tlf: 33 30 80 20 – Email: post@tsadvokat.no

Thomassen Skagen